Add Listing Sign In

Famatsiambola – Funding Opportunity 2022

US-Embassy-Madagascar

?#FamatsiambolaTetikasa

?Manana hevitra tsara be ianao nefa tsy manana tetibola hanatanterahana azy?

Misokatra ny fahafahana manao fangatahana famatsiam-bola ho an’ny tetikasa madinika eto amin’ny ambasady amerikana.

ℹ️ Jereo amin’ny alalan’ity rohy ity ny andinindininy ary vakio tsara ireo fepetra ahafahana manao izany https://bit.ly/3p8GbsI

✍️ Alefaso mialohan’ny 30 Aprily, 2022 amin’ny adiresy ny antontan-taratasinao AntanPASGrants@state.gov


? #FundingOpportunity ?????? ????????? ????? ?????? ??????? – ?????? ??????? ?????????:

? Have a great idea, but no money to implement it? Funding is now available through the Public Diplomacy Small Grants Program.

ℹ️ Check out the details and procedures on the U.S. Embassy’s website at https://bit.ly/3p8GbsI or the Grants.gov website at https://bit.ly/3HiS2dQ

✍️ To be considered for this opportunity, application should be submitted before April 30, 2022 by e-mailing to AntanPASGrants@state.gov.

edunov-resultat-examen Prev Post
Gérer sa rentrée : Comment ne pas accumuler de retard dès la rentrée ?
Next Post
Malgache vs. Malagasy : Démystification de l’origine et de la signification

Comments - 2

RAKOTONDRASOA Ange Zolalaina

RAKOTONDRASOA Ange Zolalaina

Miarahaba tompoko, mandray demande de subvention ve ianareo azafady tompoko?

Enoveducation

Fizarana ihany no ataonay tompoko !

Add Comment

Your email is safe with us.